หัวเราะหัวเราะWelcome to policenbrb17เจ๋งเจ๋ง

 
ตำรวจภูธรภาค 2
03 Sep 2011 โดย Admin

ลำดับ

ยศ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง-ที่ทำงาน

สังกัด

โทรศัพท์

มือถือ

หมายเหตุ

วันที่แก้ไข

1 พ.ต.ท.  กมล  วุฒิสมวงศ์กุล  สว.(กบ.) ภ.จว.ตราด  ตำรวจภูธรภาค 2   086-0029191     
2 พ.ต.ท. กรเพชร  พงษ์สุวรรณ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรภาค 2   081-6206145    
3 พ.ต.ท. กฤษณะ  วจะสุวรรณ (สบ.3) รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ตำรวจภูธรภาค 2   086-8460480   27 Aug 11
4 พ.ต.ท. กษิภณ  ศิริจันทร์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  ตำรวจภูธรภาค 2 081-7810410 084-3624375 ชื่อเดิม มนตรี  
5 พ.ต.อ. กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส ผกก.อำนวยการ ภ.จว.ชลบุรี  ตำรวจภูธรภาค 2 084-1474664 083-9142222    
6 พ.ต.ท. เฉลิมเกียรติ ศิริมาก พงส.(สบ ๒) สภ.ต.พัทยา จ.ชลบุรี  ตำรวจภูธรภาค 2 038-420802-5 081-2952146    
7 ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รอง สว. ทนท.หน.นปพ. ภ. จ.ปราจีนบุรี ตำรวจภูธรภาค 2 037-213766 081-3155055    
8 พ.ต.ท. ชัยพงษ์  แสงพงษ์ชัย สบ.3 สภ.เพ จ.ระยอง ตำรวจภูธรภาค 2   081-3718483    
9 พ.ต.ท. ทนุเนตร  ปิตุเดชะ รอง ผกก.ปป.สภ.แกลง จ.ระยอง ตำรวจภูธรภาค 2   086-8889989    
10 พ.ต.ท. บุรินทร์  อินทรวิเชียร สวป.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตำรวจภูธรภาค 2   081-8647050    
11 พ.ต.ท. ประเสริฐ  เตชะมา สบ.3 สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง ตำรวจภูธรภาค 2   081-6320323    
12 พ.ต.ท. ปิยะ  อุ่นเรือนงาม สวป.สภ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตำรวจภูธรภาค 2   081-9823938    
13 พ.ต.ท. พิสุทธิ์  สังฆวัตร สว.สส.สภ.ขลุง จ.จันทบุรี ตำรวจภูธรภาค 2   089-8315202    
14 พ.ต.ท. ไพศาล  มะยงค์ สบ.3 สภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรภาค 2   086-0950002    
15 พ.ต.ท. วรรษิษฐ์  บำรุงราษฎร์ สวป.สภ.ขลุง จ.จันทบุรี ตำรวจภูธรภาค 2   087-0077161    
16 พ.ต.ท. ศิริชัย  ธาราธาร สวป.สภ.บ้านฉาง ระยอง ตำรวจภูธรภาค 2 085-9841234 080-0992288    
17 พ.ต.ท. ศิลา  จิตตานุกูล สบ.3 สภ.เกาะช้าง จ.ตราด ตำรวจภูธรภาค 2 081-7612552 085-0331177   27 Aug 11
18 พ.ต.ท. สายันต์  วันแรก สว.สส.สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตำรวจภูธรภาค 2   081-9963851    

 

เอกสารประกอบ
ภ.2.pdf  ( 115,061 k)

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ
 
ตัวอักษรในภาพ