หัวเราะหัวเราะWelcome to policenbrb17เจ๋งเจ๋ง

 
ตำรวจภูธรภาค 8
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง-ที่ทำงาน โทรศัพท์ มือถือ หมายเหตุ
1 พ.ต.ท. จิตรัณรงค์ หนูนาค สบ.2 สภ.ต.เขาพังไกร จ.นครศรีธรรมราช 075-478066 087-8915657  
2 พ.ต.ท.  ชัยสิทธิ์(อมร) ทองมี สว.ธร.สภ.ถำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช   089-8745129 11 ก.ย. 54
3 พ.ต.อ.  เชิดชัย  โชติสุทธิ ผกก.สภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช   081-8147393  25 ต.ค. 55
4 พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิเมฆ รอง ผกก.สส.สภ.กาจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี   081-5694746 11 ก.ย. 54
5 พ.ต.ท. เดชศักดิ์ เชิดชูศักดิ์ สว.สส.สภ.เมืองระนอง จ.ระนอง     12 ก.ย. 54
6 พ.ต.ท. ทัศไนย์ นิตยวิมล รอง สวป.สภ.อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 077-431196    
7 พ.ต.ท. ธงชัย เพชรแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช   081-4766424 27 ส.ค. 54
8 พ.ต.ท. ธวัชชัย พรหมเทพ สบ.2 สภ.อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี   089-7878335  
9 พ.ต.ท. ธีระพัฒน์(พีระ) สุขสุวรรณ์ สบ.2 สภ.อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 077-272760    
10 พ.ต.ท. ธีระรัฐ ช้อยชาญชัยกุล รอง ผกก.สส.สภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 080-1482213  081-3262295  
11 พ.ต.ท. นพดล มุกดา พงส.สบ ๓ สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่   081-5977242 11 ก.ย. 54
12 พ.ต.ท. นพดล เกิดกุลรัตน์ รอง สว.สส.สภ.อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี   089-7241325  
13 พ.ต.ท. นพดล  อินละเอียด สว.ฝอ.๗ บก.อก.   081-3677007 24 เม.ย. 55
14 พ.ต.ท. นิพนธ์ ญาณไพศาล สบ.2 สภ.อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา   081-7970154  
15 พ.ต.ท. ปฏิภาณ วิศาล สบ.2 สภ.ต.ทุ่งคาโงก จ.พังงา   081-9682706  
16 พ.ต.ท.  ประวีณ ปาณะศรี พงส.สบ.๓ สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่   089-9782076    11 ก.ย. 54
17 พ.ต.ท. พงศ์ทัต หมวดเมือง สบ.2 สภ.ต.กะปาง จ.นครศรีธรรมราช 075-348690 081-9793841  
18 พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ชโยฬาร พงส.(สบ 3) สภ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช    081-2719591 10 ธ.ค. 54
19 พ.ต.ท. พิศิษฐ์ ชูขจร พงส.สบ ๓ สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร   089-4746963 11 ก.ย. 54
20 พ.ต.ท.  ไพฑูรย์ กระจะจ่าง รอง ผกก.สส.สภ.บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี 087-6276670 081-3262556   
21 พ.ต.ท. ภูษิต รัตนภิรมย์ สบ.2 สภ.อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช   081-0889727  
22 พ.ต.ท. รัฐพล พันธ์ประทุม รอง ผกก.สส.สภ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี   089-8669580 11 ก.ย. 54
23 พ.ต.ท. ลือชัย ทองสินธุ์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี   081-5876745 27 ส.ค. 54
24 พ.ต.ท. เลิศชาย ไชยชนะ รอง ผกก.สส.สภ.ดอนสัก จ.สุราฎร์ธานี   081-8921670 11 ก.ย. 54
25 พ.ต.ท. วัชรินทร์  จิรัฐิติกาลวิวัฒน์ สบ.2 สภ.อ.เมืองภูเก็ต   081-3973424  
26 พ.ต.ท. วิชัย ต้นกันยา  พงส.(สบ3) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร 077-599251 085-9844686 5 ก.ย. 54
27 พ.ต.ท. วิโรจน์ ยิ่งดำนุ่น สบ.2 สภ.อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี   081-7976625  
28 พ.ต.ท. วีรวรรธ รักธรรม พงส.สบ ๓ สภ.เมืองระนอง   081-6932947 12 ก.ย. 54
29 พ.ต.ท. เศกสันต์ บัณฑิตย์ สบ.1 สภ.อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   086-2827838  
30 พ.ต.ท. สมชาย เสน่ห์ภักดี  สว.สส.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่      
31 พ.ต.ท. สมบัติ ธนาวุฒิ สวป.สภ.คุระบุรี จว.พังงา 076-212129   12 ก.ย. 54
32 พ.ต.ท.  สมพร พวงทอง พงส.สบ๓ สภ.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง 076-499377   12 ก.ย. 54
33 พ.ต.ท.  สมพร สุวรรณ สบ.3 สภ.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 075-499008 081-6911637 10 ธ.ค. 54
34 พ.ต.ท.  สุรพงษ์ ฉับพลัน รอง ผกก.สส.สภ.ฉวาง จว.นครศรีฯ   081-0933935 11 ก.ย. 54
35 พ.ต.ท.  อรัญ สถาผล พงส.(สบ 3) สภ.กระบุรี จ.ระนอง   081-0825738 10 ธ.ค. 54
36 พ.ต.ท. อุทัย  พันธ์โกศล รอง ผกก.ฝอ.บก.น.8   081-6129144 4 มี.ค. 55