/ เมื่อไหรจะอัปเดทที่ทำงานเพื่อน
เมื่อไหรจะอัปเดทที่ทำงานเพื่อน (อ่าน 7064 ครั้ง)
  บวรชัย Posted on: 20 ก.ค. 2009 16:15
เจ้าของกระทู้
125.26.229.143

เสวกเพื่อนรัก เมื่อไหร่จะอัปเดทที่ทำงานเพื่อนร่วมร่น 17 ของเราให้ทันสมัยหน่อยนะ


สำหรับผม มีแค่นี้เองนะ 


เพื่อน นบ.รบ.17


บช.น.


พ.ต.ท.สมชาย จิรวรรค สว.สส.สน.แสมดำ โทร.08188141762


พ.ต.ท.พนม เชื้อทอง พงส.3 สน.พญาไท โทร.0819204123


พ.ต.ท.นิรุตต์ ใจแปลง  พงส.3 บางบอน โทร. 0816289357


พ.ต.ท.ทองคูณ แกมขุนทด สบ.3 สน.บางบอน โทร.0816413556


พ.ต.ท.สมานโกวิท กิ่งนอกวงศ์ (โกวิท กิ่งนอก) สบ.3 สน.เพชรเกษม โทร.0865254131


พ.ต.ท.วิโรจน์ เทพหนู สบ.2 สน.ภาษีเจริญ โทร.0818634409


พ.ต.ท.ประจวบ ขันทอง สบ.2 สน.แสมดำ โทร.0863741548


พ.ต.ท.ยศ รองนาค สบ.2 สน.หลักสอง โทร.0817005947


พ.ต.ท.ยุทธชัย แจ่มกระจาย สบ.2 สน.บางขุนเทียน โทร.0863225725


พ.ต.ต.ตรง ฝึกฝน สวป.สน.ท่าข้าม โทร.0815557575


พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ สบ.3 สน.ท่าข้าม โทร.0859009915


พ.ต.ท.สมพงษ์ บัณฑิตไทย สว.ผ.คดี บก.น.9 โทร.0818281118


พ.ต.ท.กมล นุ่มหอม สบ.3 สน.ราษฎร์บูรณะ โทร.0815500848


พ.ต.ท.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล สวป.สน.บางมด โทร.0816442479


พ.ต.ท.สุวัฒน์ องตอง สบ.3 สน.ทุ่งครุ โทร.0814983551


พ.ต.ท.ยุทธภูมิ กิตติทรงพล สบ.3 สน.ตลาดพลู โทร.0814264641


พ.ต.ต.พจน์ แสงทา สวป.สน.บางขุนนนท์ โทร.0816239699


พ.ต.ท.ธนชัช จันทร์เพ็ง สบ.3 สน.ท่าพระ โทร.0866109198


พ.ต.ท.ภากร สมุทรคีรี สบ.3 สน.บางรัก โทร.0814090489


พ.ต.ท.พิทยา พุทธานุ สบ.3 สน.บางรัก โทร.0818140081


พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ยุทธภัณฑ์ศิริกุล สวป.สน.หัวหมาก โทร.0863445444


พ.ต.ท.วันชัย ขาวรัมย์ สวป.สน.ลาดพร้าว โทร.0896875777


พ.ต.ท.น้ำเพชร ทรัพย์อุดม สบ.3 สน.ประเวศ โทร.0818092276


พ.ต.ท.เจิดเกษม ศิริโชติ สวป.สน.ร่มเกล้า โทร.0891603103


พ.ต.ท.วิทยา ปฐมนีละ สว.สส.สน.ฉลองกรุง โทร.0814414441


พ.ต.ท.บุญเลิศ รสรื่น สบ.3 สน.ฉลองกรุง โทร.0847536240


พ.ต.ท.นพดล ดรศรีจันทร์ สบ.2 สน.ทุ่งสองห้อง โทร.0860330989


พ.ต.ท.ยงยุทธ ทองเต็ม สบ.3 สน.คันนายาว โทร.0860439181


พ.ต.ท.ฟารุต มณีวงศ์ สบ.3 สน.คันนายาว โทร.0819225017


พ.ต.ท.สมชาย เอื้อทยา สบ.3 สน.สามเสน โทร.0840847794


พ.ต.ท.นิตย์ น้อยนา สบ.3 สน.สามเสน โทร.0859109223


พ.ต.ท.สุรเดช หลั่งหอม สบ.2 กก.3 บก.จร. โทร.0897767451


พ.ต.ท.ชุสิทธิ์ มณีอินทร์ สบ.3 ด่วน 2 กก.2 บก.จร. โทร.0817544959


บช.ภ.1


พ.ต.ท.เสวก  สภ..... พระนครศรีอยุธยา  โทร. 0813066606


พ.ต.ท.ประหยัด ทัพไทย สวป.สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร. 0863160169


พ.ต.ท.วิเชียร กสิบุตร พงส.3สภ.เมืองนนทบุรี โทร.0814899712


พ.ต.ท.สุริวงษ์ อินทร์เพชร สว.สป.สามโก้ จ.อ่างทอง โทร. 0839165905


พ.ต.ท.สมชาย อรภักดี พงส.3 สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี โทร.0898939199


พ.ต.ท.ปัญญา ไอยราคม พงส.2สภ.เมืองนนทบุรี โทร.0890202687


พ.ต.ท.ชูชาติ โสภา สบ.3 สภ.หันคา จ.ชัยนาท โทร.0818889183


พ.ต.ท.สุทัศน์ นาคพงศ์ สบ.3 สภ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท โทร. 0834863028


พ.ต.ต.มนต์ชัย ปุยฤทธิ์ สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาทโทร.0895651916


พ.ต.ท.ไกรฤกษ์ เกตุจิตร สบ.3 สภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทร.0815323265


พ.ต.ต.สุรัตน์ เป้าทอง สว.สส.สภ.สรรคบุร จ.ชัยนาท โทร.0841797099


พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ ทองเพียร รอง ผกก.สอบสวน ภ.จว.ชัยนาท โทร. 0879439779


บช.ภ.2


พ.ต.ท.ศิริชัย  ธาราธาร (ตุ่น)           สวป.สภ.       โทร.0800992288


 


บช.ภ.3


พ.ต.ท.สุพล สุราวุธ สบ.3 สภ.ด่านขุนทด นครราชสีมา  โทร. 0850979852


พ.ต.ต.ทิพากร สิทธิอาจ  สว.สป.เมืองอำนาจเจริญ  โทร. 0816600704


พ.ต.ท.เดชา มีคุณ  รอง ผกก.ปป.สภ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ  โทร. 0818779658


พ.ต.ท.   (ตุ้ม) รอง ผกก.ปป.สภ.วังหิน จ.ศรีษะเกษ  โทร. 0816288421


พ.ต.ต.นรสิงห์ อินถา  สว.สป.สภ.ปทุมราช จ.อำนาจฯ  โทร. 0813032775


พ.ต.ท.พงศกรณ์ ศรีสุวรรณ รอง ผกก.ปป.สภ.วังหิน ศรีสะเกษ โทร. 0816288421


พ.ต.ท.ประเด่น ผาดผ่อง  สบ.3 สภ.ไพรบึง ศรีสะเกษ โทร.0896245889


พ.ต.ต.อมรเทพ พิมพ์โ  ตร สว.สส.สภ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ โทร.0896263993 ,0830780778,0815508889,


พ.ต.ท.ชาคริต  ศรีสำราญ สบ.3ปรือใหญ่ ศรีสะเกษ โทร.0815495449


พ.ต.ต.ชัยรินทร์(ต่อยศ) สัชฌุกร สว.อก.สภ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ โทร.0818371932,023934356


พ.ต.ต.ชินเทพ พันธุ์ทอง สว.สส.สภ.กระสัง บุรีรัมย์ โทร.0817218295


พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์(บุญทอง) เถียรกิตติพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.นางรอง บุรีรัมย์ โทร.0816131341


พ.ต.ต.อัครเดช อัครพรพิรวัฒน์(อ่อนนวล) สว.สป.สภ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์ โทร.0868850941,0862472764


พ.ต.ท.เทอดไทย เข็มทอง สบ.3 สภ.มหาชนะชัย ยโสธร 0854106244


พ.ต.ต.สุเทพ องอาจ สวป.สภ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร โทร.0819203701,0863123471


พ.ต.ท.ธรณินทร์ ศรีทอง สบ.3 สภ.ดอนมดแดง(ช่วย สภ.วารินชำราบ) อุบลฯ โทร.0833653675,0868686816  


บช.ภ.4


พ.ต.ท.สมฤกษ์  รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านม่วง สกลนคร  โทร. 0818288917


พ.ต.ท.ชลพงษ์ อารมณ์ดี  รอง ผกก.ปป.สภ.สว่างแดนดิน  โทร. 0851930319


พ.ต.ต.สุขสันต์ อุปพระจันทร์  สว.สป.นาด้วง เลย  โทร.0814578138


พ.ต.ท.อุทัย พันธ์โกศล  รอง ผกก.ปป.สภ.กุดบาก สกลนคร  โทร. 0816129144


พ.ต.ต.สุวิจักษณ์(สมชาย) รุ่งรัตน์  สว.สส.สภ.ศรีวิลัย หนองคาย  โทร.0811229292 ,0816129144


พ.ต.ท.ลิขิต  รอง ผกก.ปป.    โทร.0834145872


พ.ต.ท.นพ  นรชาญ รอง ผกก.สส.กุดรัง มหาสารคาม  โทร.0818729145


พ.ต.ท.สุรศักดิ์(เต๋อ)  รอง ผกก.ปป.สภ.ยางสีสุราศ  มหาสารคาม  โทร.0894220203


พ.ต.ท.อภิราช  อุดรธานี  โทร.0895727482


พ.ต.ท.เกียรติชัย หนองบัวลำภู  โทร.0819748402


พ.ต.ท.โสภณ  สภ.โคกศรีสุพรรณ์ สกลนคร  โทร. 0860639933


พ.ต.ต.สมชาย  สภ.โซ่พิสัย  จ.หนองคาย


พ.ต.ท.มนตรี สิมมา สภ.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0862266485


พ.ต.ท.ลิขิต  รอง ผกก.ปป.   จว.มุกดาหาร โทร.0834145872


พ.ต.ต.วิวัฒน์  สว.ธร.สภ.เซกา จว.หนองคาย โทร.0818406361


พ.ต.ต.สมชาย(สุวิจักษ์) รุ่งรัตน์ สว.สส.สภ.ศรีวิไล จ.หนองคาย โทร.0811229292


บช.ภ.5


พ.ต.ท.สมพงษ์ ตั้งตัว รอง ผกก.สส.สภ.ปัว จ.น่าน  โทร.0863564371


พ.ต.ท.สมบัติ คำวาง พงส.3 สภ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร.0867325816


บช.ภ.6


พ.ต.ท.สัญญา ชาญกูล รอง ผกก.สส.สภ.กงไกลราช จ.สุโขทัย โทร. 0819718105


บช.ภ.7


พ.ต.ท.พฤฒ จำรูญศาสตร์  สว.สป.เมืองมหาชัย  โทร. 0815518566


พ.ต.ท.สุรัตน์(จ๊อด) ปทุมแก้ว  สว.สป.สภ.หาดเจ้าสำราญ  เพชรบุรี 0819959080


พ.ต.ท.นภดล ธุววังควัฒน์ สบ.3 สภงบางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ โทร.0898363457


บช.ภ.8


พ.ต.ท.ธวชัย เพชรแก้ว พงส.3 สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0814766424


บช.ภ.9


พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา พงส.3สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0818973503


บช.ภ.10


พ.ต.ท.นำเกียรติ์ ธีรโรจนพงศ์  รอง ผกก.สส.ภ.10 โทร.0818740936


 


บช.ปส.


พ.ต.ท.ปิยพันธ์  โทร. 0868472310


พ.ต.ท.โตกชัย ขลังธรรมเนียม พงส.3 บก.สส. โทร. 0812076081


พ.ต.ท.พงศกร อนันต์ยศสรกิจ พงส.3 บก.สส. โทร. 0850701414 , 0812349919


บช.ก.


บก.ปศท.


พ.ต.ต.ยุทธการ(น้อย)  ปราบภัย    โทร. 0818039942


พ.ต.ต.สุภาพ  เพชรรัตน์  โทร. 0866185996 , 0819862432 , 0838340088        


พ.ต.ต.ชัชวิน  เกตุทอง  โทร. 0865007559 , 0870070074


พ.ต.ต.อัชฌา พุทธิปิลันท์  โทร. 0818751847 


บก.ปดส.


พ.ต.ท.อรรถศักดิ์  ศิริพานิช (แป๊ก)


พ.ต.ต.อาณุรักษ์ จันทรคุณ


พ.ต.ต.สมพณ  พิทยานุกูล


พ.ต.ต.สมปอง กาญจนวิเศษ


พ.ต.ต.วินัย(นิติพัฒน์)  ฉัตรทอง


พ.ต.ต.โอภาส  กลิ่นพงศ์


พ.ต.ต.ทนุรัฐ(สหรัฐ)  เบญจมาศ 


พ.ต.ท.ประเจต ภาพสมุทร พงส.3 โทร. 0818442891      


บก.ปทส. (ป่าไม้)    


พ.ต.ท.ธีระพงษ์ วงศ์มุนีวร พงส.สบ.3  โทร.0897880294


พ.ต.ท.ไพฑูรย์ คำนึง พงส.3 โทร.0892068958


พ.ต.ท.ไตรรงค์ ชัยชนะ พงส.3 โทร.0814993233


บก.ป. 


พ.ต.ท.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผกก.5  โทร. 0814254141


พ.ต.ท.สมยศ ร่มสน พงส.3 โทร. 0816490088


บก.ปปป. 


พ.ต.ท.อนุศักดิ์ โกษฐ์เพชร พงส.3 โทร. 0818475343


บช.สตม. 


พ.ต.ท.ดร.พงษ์นคร นครสันติภาพ(โจ้) รอง ผกก.ศสส. โทร. 0814289098


กกต.


พ.ต.ต.ณัฐวัตร (ปริวัตร)  เสงี่ยมศักดิ์  โทร.  0817902102


ร.ต.อ.ชนิน  น้อยเล็ก                                        โทร. 0891346782


พ.ต.ท.เกียรติ  พูลจันทร์                                    โทร. 0897037372


 


อัยการ


ร.ต.อ.ณรงค์ อัศววัฒฑกี  อัยการประจำกรม(สนง.อจ.ตลิ่งชัน) โทร. 0891288216


 


ผู้พิพากษา


 


กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)


พ.ต.ต.นิมิตร   โทร.0891523371


พ.ต.ต.สมศักดิ์ เทศงามถ้วน (เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลเป็น ณฐพล ดิษยธรรม) พงส.พิเศษ8 ชำนาญการพิเศษ   โทร. 0898256314


 

 

  ทิพากร สุทธิอาจ Posted on: 20 ก.ค. 2009 16:39
ความคิดเห็นที่ 1
61.7.167.117

เพิ่มให้ อีก  ๔   คนครับ


๑.ร.ต.อ.พิริยะ บัวพึ่ง    อัยการจังหวัดประจำกรม   ( ไม่ทราบว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่า  จว.ราชบุรี)


๒.ร.ต.ท.ไกรยศ จันทร์เรืองรอง (ผมเจอครั้งสุดท้ายตอน  ที่คุณ ไกรยศฯเป็นอัยการจังหวัดผู้ช่วย  อยู่ที่  ศาลสว่างแดนดิน  จว.สกลนคร  ตอนที่ผมเป็น หน.ฉก.  ภ.จว.สกลนคร  ผมเคยไปแวะคุณไกรยศฯที่บ้านพัก  )     ครั้งสุดท้ายเมื่อสัก ๒  -  ๓   ที่แล้วทราบว่าเป็นอัยการจังหวัดประจำกรม  อยู่ที่  จว.ใด  ผมจำได้ไม่แน่


๓.พ.ต.ต.โดม  โลหะพจน์พิลาศ  (ขออภัยถ้าเขียน นามสกุลผิด)   ครั้งสุดท้ายทราบว่าเป็น  รอง  อัยการจังหวัด   จว.น่าน    


๔.ร.ต.อ.ทรงยศ  ฟักจันทร์    โอนไปอยู่   ดี  เอส  ไอ    ประมาณ  ๖ -  ๗    ปี    แล้ว

 

  ทิพากร สุทธิอาจ Posted on: 20 ก.ค. 2009 16:41
ความคิดเห็นที่ 2
61.7.167.117

แก้ไข  คำผิด    เป็น   ๒ - ๓  ปี  ที่แล้ว   (ตกคำว่า   ปี  ) 

 

  บวรชัย Posted on: 21 ก.ค. 2009 18:23
ความคิดเห็นที่ 3
125.26.203.22

ทิพากร มีเบอร์โทร.พวกเพื่อนๆที่เป็นอัยการหรือเปล่า เผื่อจะได้ติดต่อวิ่งสั่งไม่ฟ้องได้นะ(สำหรับเพื่อนๆที่เป็น พงส.)

 

  17 Posted on: 21 ก.ค. 2009 19:43
ความคิดเห็นที่ 4
125.27.97.126

นายแน่มากหวะ ท่านบวรชัย


 

  ตูล ปทส. Posted on: 22 ก.ค. 2009 11:21
ความคิดเห็นที่ 5
58.10.93.230

เพิ่มเติม  ให้อีก ๕  คน


ดี เอส ไอ   ๑.พ.ต.ท.ขวัญชัย  จำเบอร์ไม่ได้


ผู้พิพากษา  ๒  ท่านสุรศักดิ์  หัวหน้าศาลสระบุรี


             ๓. ท่านสุรศักดิ์   ชูผล   ช่วยศาลอุทธรณ์


บก.ป.      ๔ พ.ต.ท.เกริกศิษ(พิสิษบ์)   เนียมทัด  รอง ผกก ฯ


บก.ปทส.  ๕ พ.ต.ท.ธีระพงษ์    สบ ๓


 

 

  พ.ต.ท.นพรัตน์ บัวสาย Posted on: 1 ส.ค. 2009 11:55
ความคิดเห็นที่ 6
202.29.14.253

ภ.3 ขอเพิ่ม


1.พ.ต.ท.นพรัตน์  บัวสาย รอง ผกก.(สส.)สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์


2.พ.ต.ท.สนอง  วรรณโคตร รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์


 

 

  เป้า สรรคบุรี Posted on: 5 ม.ค. 2011 15:34
ความคิดเห็นที่ 7
118.172.158.107

แก้ไขเบอร์โทร พ.ต.ท.สุรัตน์ เป้าทอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี 0898562523 เพื่อนๆมีอะไรจะให้รับใช้โทรมาได้ครับ ยินดีรับใช้

 

  อนุศักดิ์ 475 Posted on: 5 ม.ค. 2011 17:36
ความคิดเห็นที่ 8
182.52.100.145

ไฟล์รายชื่อเพื่อน นบ.รบ.17 เป็นเอ็กซ์เซล ลองใช้แก้ขัดไปก่อน


http://file1.uploadfile.biz/i/EDEIMEIIINXEDH

 

  อนุศักดิ์ 475 Posted on: 5 ม.ค. 2011 17:51
ความคิดเห็นที่ 9
182.52.100.145

เรียน ท่านเป้า สรรคบุรี


     ท่านไปกู้กระทู้นี้กลับมา กรูเลยคิดว่า ทำไมท่านบวรชัย ฝ่ายทะเบียนตกข้อมูลไปได้อย่างไร ที่ไหนได้กระทู้เก่านี่หว่า!


     เอ้า ไหนๆ ก็ ไหนๆ  เอา ตารางชื่อเพื่อน 500 นาย แบบผสม ก - ฮ ไม่แยก ป. ส. ไฟอีก 1 ชุด  เชิญเสพครับ โดยเฉพาะท่านเป้า  สรรคบุรี


http://file1.uploadfile.biz/i/EDEIMEIIINDEXH